Zlievčanka

Ženská spevácka skupina Zlievčanka

 

Zlievčanka

 

Ženská spevácka skupina Zlievčanka vznikla na jeseň v roku 2012 z iniciatívy Obecného úradu. V obci bolo potrebné oživiť spevom piesní rôzne podujatia ako stavanie a rúcanie mája, deň matiek, deň obce, deň dôchodcov, fašiangový sprievod.

Ženská spevácka skupina Zlievčanka v súčasnosti združuje 12 žien  a dievčat rôzneho veku, ktoré si pri nácviku piesní a tancov oddýchnu od každodenných starostí.

V Malých Zlievcach sa nezachoval typický kroj ani na dobových fotografiách. V 50-tych rokoch  minulého storočia prišla do obce vlna prisťahovalcov z vysídlenej obce Turie Pole, ktoré sa nachádzalo na rozhraní dvoch folklórnych oblastí Podpoľania a Novohradu. Preto repertoár aj kroj malozlievskej speváckej skupiny nesie prvky oboch týchto oblastí.

 

ZlievčankaZlievčanka