Dôležité čísla

   

Integrovaný záchranný systém

112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotnícka služba 155
Polícia 158
Polícia Dolná Strehová 0961693900
047/4897193
Informácie o telefónnych číslach v SR 1181

Ohlasovňa porúch elektriny

0800 159 000
Ohlasovňa porúch vody 0850 111 234
Ohlasovňa porúch plynu 0850 111 727
Ohlasovňa porúch telefónnych staníc 12129
Zdravotné stredisko Bušince  - MUDr. Turayová
047 / 4514165
Pošta Bušince 047 / 489 21 29

 

Telefónny zoznam mobily a pevné linky