Evanjelická cirkev

 

 

Námestný farár: Mgr. Matej Alcnauer

Zborový dozorca: Branislav Vanko

 

Adresa: Ev. a. v. farský úrad
              Malé Zlievce 76
              991 22  Bušince

Telefón: 0918 828 134

 

 

 

9:30 Malé Zlievce, 11:00 Zombor každá 4. nedeľa, 11:00 Kováčovce 1. nedeľa v mesiaci (NOS)