Katolícka cirkev

 

    Filiálka Malé Zlievce patrí spolu s obcami Glabušovce, Veľké Zlievce a Zombor do farnosti Olováry,

ktorá patrí do banskobystrickej diecézy a Veľkokrtíšskeho dekanátu. Sväté omše sa konali v kultúrnom

dome, od roku 2007 v Kaplnke Božieho milosrdenstva .

 

Správca farnosti: Mgr. Lukáš Jókay

 

Adresa: Rímskokatolícka cirkev
              Farnosť Olováry
              991 22 Bušince

Telefón: 047/487 91 98

 

 

Dôležité udalosti:

25. júla 1999 - Posvätenie kríža v cintoríne - kňaz Miloš Krchňavý

                    - slávnostná svätá omša v Dome smútku

28.10.2001    - Posvätenie kríža, ekumenická bohoslužba - kňaz Tasáry a evanjelická pani farárka Iana

                      Maria Stiasni. V  roku 2001 bol opravený kríž, ktorý stojí na okraji obce od roku 1940.

                      Postavený bol na začiatku 2. svetovej vojny...

13. jún 2004  - Posvätenie kríža na Potockom vrchu - kňaz Peter Janík

5. apríl 2008  - Kaplnka Božieho milosrdenstva - slávnostné vysvätenie previedol  riaditeľ biskupského

                      úradu v Banskej Bystrici ThLic. Vladimír Farkaš

28. 3. 2009    - Návšteva Rudolfa Baláža ( banskobystrický diecézny biskup ). Slúžil svätú omšu

                      a posvätil 14 krížov pre krížovú cestu.

 

Kaplnka Božieho milosrdenstva

Krížová cesta