Správa web stránky

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou obce Malé Zlievce.

Vaše pripomienky, návrhy na obsah web stránky alebo fotografie posielajte na

E-mail: webmz@azet.sk

Administrátor : Hovorka Ľubomír