Vitajte na stránkach o obci Malé Zlievce

Obec Malé Zlievce sa nachádza na juhu stredného Slovenska v okrese Veľký Krtíš. Podrobnejšie informácie  nájdete v menu na hornej lište v časti O obci.

 

 

Bezplatné WIFI internetové pripojenie

V budove obecného úradu a v bare obec Malé Zlievce ponúka občanom a návštevníkom bezplatný verejný prístupový bod (Hotspot) k internetu. Pomocou prístupového bodu (WiFi) sa pripojíte na internet prostredníctvom vlastného notebooku, netbooku alebo mobilom. Po pripojení na internet si môžete zadarmo prehliadať stránky ako aj  posielať a prijímať elektronickú poštu.

 

 

Žijeme v Malých Zlievciach alebo v Malých Zlievcach?

Názov Zlievce je pomnožné podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru ulica. Kým však v slove ulica v tvare lokálu množného čísla je prípona -iach, v uliciach, v názve Zlievce je prípona -ach s krátkou samohláskou a, v Zlievcach, lebo predchádzajúca slabika je dlhá slabika s dvojhláskou ie. Uplatňuje sa tu pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého za sebou nenasledujú dve dlhé slabiky. Správne teda je z Malých Zlievec, dotácia Malým Zlievcam, v Malých Zlievcach.

Zdroj: SAV JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

 

Fotogalérie

                    

           kostol                             kaplnka                     krížová c esta