Memoriál Mariana Borika

 

Žiacky minifutbalový turnaj

 

 

 

 

 

Ročník     Dátum     Účastníci - prví traja umiestnenie 1. 2. 3.

  15.      14.7.2013  Malé Zlievce-dievčatá, Malé Zlievce-chlapci, Muľa

  14.        8.7.2012  Veľké Zlievce, Malé Zlievce

  13.       2.7.2011   Varsány SE, Kapustári, Mágio team Petrus, Bušince, Krko Malé Zlievce, Hadi,

                             Olováry, Čeláre, Muľa

  12.      3.7.2010    Mladší žiaci  Mágio, Dolná Strehová, Veľké Zlievce

                             Starší žiaci   Varsány, Mladé pušky VK, Palčiak Team

  11.     11.7.2009   11 družstiev  Inter Malé Zlievce, Piliny, Kamerun Muľa

  10.     12.7.2008   Inter Malé Zlievce, Dolná Strehová, Malý Krtíš, Baník Veľký Krtíš, Muľa A,

                             D. Strehová B, OÚ M. Zlievce, Bušince, Veľké Zlievce, Muľa B, Juve M. Zlievce

   9.      5.7.2007    Viničky, Veľké Zlievce, Malý Krtíš

   8.      5.7.2006    Viničky, Závada, Horná Strehová, Slovenské Ďarmoty, Malý Krtíš, FC M. Zlievce,

                            Juve Malé Zlievce, Muľa

   7.     5.7.2005     11 družstiev  Slovenské Ďarmoty, Veľké Zlievce, Malé Zlievce

   6.     4.7.2004     Bušince, Veľké Zlievce, Malé Zlievce I, Malé Zlievce II

   5.    20.7.2003    Malé Zlievce II, Malé Zlievce I, Veľké Zlievce, Bušince

   4.    27.7.2002    Olováry, Bušince, Malé Zlievce, Veľké Zlievce

   3.    30.6.2001    Bušince, Olováry, D. Strehová-Prieloh, Malé Zlievce, Veľké Zlievce

   2.     6.8.2000     Olováry, D. Strehová-Prieloh, Malé Zlievce, Bušince, Veľké Zlievce

   1.    25.7.1999    Olováry, Bušince, Malé Zlievce, Veľké Zlievce