Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 - 2014

 

        Toman Miroslav       

        Černík Viliam

        Hovorka Ľubomír

        Filkus Slavomír

        Veselka Maroš

 

Komisia pre kultúru, šport a verejný poriadok

        Hovorka Ľubomír - predseda

        Oláhová Marcela

        Ragačová Marcela

        Gazdíková Andrea

        Ferenc Slavomír

        Gál Ján

 

Komisia pre financie a rozvoj obce

        Černík Viliam - predseda

        Debnárová Alica

        Vanková Erika

        Sabadoš Kazimír

        Cseriová Adriana